Printmanagement: uw drukwerk is onze zorg!

Drukwerk is voor iedere organisatie nog steeds een belangrijk onderdeel van de communicatie naar de doelgroep. Een onderdeel, dat veel verschillende vormen en mogelijkheden kent en tijd, geld en kennis van de betrokken personen en afdelingen binnen het bedrijf vraagt. Die tijd en kennis is niet altijd (voldoende) aanwezig, waardoor  ook het beschikbare geld niet altijd even efficiënt wordt ingezet.

Efficiënte realisatie
Als printmanagementspecialist neemt media4print u de zorg voor het gehele proces van drukwerkinkoop, huisstijlbewaking, planning, budgetbewaking en distributie uit handen. Rekening houdend met uw merk, identiteit, doelstelling en de lijnen binnen uw organisatie, zorgen wij voor een efficiënte realisatie van al uw grafische communicatiemiddelen. Wij zijn uw enige aanspreekpunt in dat hele netwerk aan dienstverleners, die nodig zijn voor de uitvoering van uw marketingcommunicatie. Duidelijk, helder en pragmatisch… Dat geeft u de rust en ruimte voor de focus op uw core business.

 

adviseren - besparen - regelen